Standard for litteraturfortegnelse og litteraturhenvisninger

 

Litteraturfortegnelser og litteraturhenvisninger laves af hensyn til læseren, der let skal kunne genfinde det materiale, en opgave bygger på.

En litteraturfortegnelse er en oversigt over de kilder, man har brugt i sin opgave. En litteraturhenvisning er en henvisning til den kilde, man har sine oplysninger fra

Litteraturfortegnelser ordnes alfabetisk efter forfatterens eller redaktørens efternavn, derefter anføres udgivelsesår for kilden, og dernæst titel og øvrige oplysninger.

Er der tale om en redaktør efterfølges navnet af angivelsen (red.).

Er der ikke anført en forfatter eller redaktør, ordnes materialet alfabetisk efter titlen.

Hvis der er flere forfattere eller redaktører ordnes efter den førstnævnte forfatter eller redaktør.

Ved flere kilder af samme forfatter/e ordnes kronologisk efter årstal med de ældste først, og er flere af disse fra samme år, tilføjes et bogstav til årstallet.

Ved litteraturhenvisninger skal man vælge om man vil have sine henvisninger inde i teksten eller som fodnoter. Nogle undervisningsinstitutioner tillader kun en af delene. Men under alle omstændigheder må man ikke blande disse to måder.